EMO2C: Emotionele Intelligentie en sociale vaardigheden voor tweedekansstudenten

EMO2C wil specifieke trainingen creëren over EQ en sociale vaardigheden om hun individuele attitudes en daarmee hun kansen op toegang tot de arbeidsmarkt te versterken. Het gaat niet alleen om technische of professionele vaardigheden, maar ook om de vaardigheden en gedragingen die hen zullen helpen bij hun persoonlijke ontplooiing en, later, bij het zoeken naar werk en deelname aan het maatschappelijk middenveld.

Over het Project

Volgens Eurostat waren in oktober 2020 3,1 miljoen jongeren (onder de 25) werkloos in de EU (een percentage van 17,5%). Deze cijfers krijgen een dramatische toon in mediterrane landen zoals Spanje, waar het percentage 40,4% bereikt, of meer dan 30% in Griekenland of Italië, terwijl Litouwen (27,1%) ook last heeft van deze plaag boven het EU-gemiddelde (17,5%) . Dit is in ieder geval een gevaarlijk en vooral onaanvaardbaar cijfer voor zo’n belangrijke bevolkingsgroep. Deze cijfers zijn nog groter onder laagopgeleide jongeren, van wie velen de arbeidsmarkt betreden tijdens de economische recessie van het afgelopen decennium en nu lijden onder de gevolgen van de Covid 19-pandemie.

Wat zijn Tweedekansscholen?

Slide
Wat is het concept van Tweedekansscholen?

Het concept van E2C voor het eerst voortkomen uit een initiatief van de Europese Commissie als reactie op de opkomst van de informatiemaatschappij en de uitdaging die deze vormt voor het onderwijssysteem. E2C's zijn een reeks overeenkomsten in verschillende EU-landen, maar hun model kan ook uitgebreid worden tot de trainingsprogramma's die ontwikkeld zijn door veel en particuliere organisaties met dezelfde doelgroep en dezelfde doelen. Jongeren die naar een E2C komen, voelen zich meestal ontwikkeld van de samenleving, verba uit het onderwijs- en werksysteem, gefrustreerd en gevormd door de crisis van persoonlijke omstandigheden die hun professioneel leven bekijken.

Slide
Wat zijn de doelen en werkwijzen van Second Chance Schools?

● Een toegewijd partnerschap met lokale autoriteiten, sociale diensten, verenigingen en de particuliere sector
● Onderwijs- en begeleidingsbenadering gericht op de behoeften, wensen en capaciteiten van individuele leerlingen en stimulering van actief leren van hun onderdelen
● Flexibele lesmodules die een combinatie mogelijk maken van de ontwikkeling van basisvaardigheden met praktische training in en door ondernemingen
● Een centrale rol voor het verwerven van vaardigheden in en door informatie- en communicatietechnologie en andere nieuwe technologieën

Slide
Wat zijn de doelgroepen van Second Chance Schools?

• Jongeren tussen 16 en 29 jaar die buiten het onderwijs of de arbeidsmarkt zijn gelaten.
• Trainers BOL en Tweedekansscholen

Hoofddoelen van het Consortium

Zichtbaarheid geven aan het doel en het werk van E2C, zowel van de opgerichte als van de publieke en private entiteiten die dezelfde taak uitvoeren.

Bewustwording van het belang van IE en soft skills bij de doelgroep.

Concrete en effectieve oplossingen ontwikkelen voor de problemen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Specifieke maatregelen opnemen om de toegang te waarborgen voor jongeren die risico lopen of in een situatie van sociale uitsluiting verkeren.

De ontwikkeling van het E2C-model en de economische duurzaamheid ervan in de EU mogelijk maken.

Europese erkenning krijgen van het E2C-model als essentieel element in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Het bevorderen van internationale samenwerking op dit gebied.

Jongeren met een gebrek aan vaardigheden of kwalificaties in staat stellen om met succes toegang te krijgen tot onderwijsprogramma's of tot de arbeidsmarkt.

Versterken van de competenties en kwalificaties van E2C-docenten.

Partners