Over het Project

Volgens Eurostat waren in oktober 2020 3,1 miljoen jongeren (onder de 25) werkloos in de EU (een percentage van 17,5%). Deze cijfers krijgen een dramatische toon in mediterrane landen zoals Spanje, waar het percentage 40,4% bereikt, of meer dan 30% in Griekenland of Italië, terwijl Litouwen (27,1%) ook last heeft van deze plaag boven het EU-gemiddelde (17,5%) . Dit is in ieder geval een gevaarlijk en vooral onaanvaardbaar cijfer voor zo’n belangrijke bevolkingsgroep. Deze cijfers zijn nog groter onder laagopgeleide jongeren, van wie velen de arbeidsmarkt betreden tijdens de economische recessie van het afgelopen decennium en nu lijden onder de gevolgen van de Covid 19-pandemie.

Dit is dus een kansarm deel van de bevolking dat om bepaalde redenen met onvoldoende kwalificaties buiten het onderwijs is gelaten. Of ze hebben de arbeidsmarkt nog niet kunnen betreden, of zijn door sociaaleconomische omstandigheden buitengesloten. In die context lopen ze het risico verloren te gaan op de arbeidsmarkt en sociaal uitgesloten te worden. Het gaat niet om “Not in Education, Employment, or Trainings” (NEETS), omdat ze wel de wens en de intentie hebben om te werken, maar om economische, familiale of sociale redenen zijn ze buiten het systeem gelaten. Dit is waar Tweedekansscholen in het spel komen.