Partners

Naam: Vienna Association of Education Volunteers

Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) is een niet-gouvernementele organisatie, gevestigd in Wenen, Oostenrijk, gevormd door een gemeenschap van gepassioneerde voorstanders HomePartners Explorartoegewijd aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen om onderwijs- en leerprocessen te verbeteren door onderzoek te doen, deel te nemen aan projecten en innovatie te bevorderen. Door continue interactie van grensoverschrijdende samenwerking, ontwikkelt en levert VAEV programma’s in de vorm van gemeenschapsactiviteiten om mensen te empoweren, te pleiten voor beleidsverandering en de toegang tot kwaliteitsonderwijs en leermogelijkheden voor de meest kwetsbare groepen te bevorderen en te versterken..

Onze leden zijn veranderaars die ernaar streven duurzame oplossingen te creëren die onderwijs en leren verbeteren door samenwerkingspartnerschappen te promoten om hun expertise, inzicht, middelen en best practices te delen, een aantal activiteiten en projecten te ondernemen die bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve, rechtvaardige en kwaliteitsvolle onderwijs en het stimuleren van mogelijkheden voor levenslang leren, speciaal voor jongeren, senioren, mensen met een handicap, minderheidsgroepen, vluchtelingen, migranten en mensen die in gebieden met grote sociale achterstand leven. Deze activiteiten van wederzijds leren hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen en variëren van verschillende fysieke en digitale activiteiten, groepswerk, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en capaciteitsopbouwende activiteiten met betrekking tot diverse onderwijsgebieden, inzetbaarheidsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling die een basis vormen voor de toekomst en een overbrugging van de gender- en generatiekloof. Ons belangrijkste doel is het bevorderen en vergemakkelijken van de uitwisseling van ideeën en het creëren van omgevingen die open discussies mogelijk maken en nieuw denken stimuleren, evenals het verbeteren van de fysieke, mentale gezondheid en het algemene welzijn van verschillende sociale groepen door vertrouwen en zelfrespect op te bouwen. Onze focus is gericht op het helpen bij zelfontwikkeling en persoonlijke verantwoordelijkheid met als doel de inzetbaarheid / opleidingsmogelijkheden te vergroten door deel te nemen aan gestructureerde, positieve activiteiten.

Naam: The Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A.)

The Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A.) werd opgericht in 1989 en is tegenwoordig een van de toonaangevende instellingen voor beroepsopleiding in Griekenland die postsecundair onderwijs bieden. Het heeft meer dan 13.000 actieve studenten. AKMI is de toonaangevende instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding in Griekenland, terwijl het belangrijkste strategische voordeel het menselijk kapitaal is, aangezien AKMI experts in dienst heeft in een grote verscheidenheid aan industrieën en wetenschappen. AKMI is onderscheiden als een van de 7 beste VET-instellingen in Europa. Het heeft een tal van onderscheidingen heeft ontvangen zoals de Education Business Awards en de prijs voor Economic Support Policies and Programs ter ondersteuning van kwetsbare sociale groepen evenals de prijs voor speciale onderwijsbehoeften, de faciliteiten en trainingsmateriaal voor het gratis trainingsprogramma voor blinden.

Naam: Efektas Group

Efektas Group is een internationale organisatie met het hoofdkantoor in Litouwen. Hier richten we ons op onderwijs & training, persoonlijke-professionele ontwikkeling en impactvolle initiatieven. Sinds 2016 hebben we uitgebreide expertise opgebouwd in ondernemerschap, persoonlijke & professionele ontwikkeling, EU-waarden, (eco)duurzaamheid, inclusie en een gezonde en actieve levensstijl. Onze kracht is diversiteit in nationaliteiten, achtergronden, leeftijden en expertise in ons team.

De organisatie werkt door: – Erasmus+ mobiliteitskansen zo toegankelijk mogelijk te maken voor jongeren, jeugdwerkers, opvoeders en kansarme jongeren; -De bevordering en ontwikkeling van niet-formele en innovatieve leerinstrumenten voor persoonlijke en professionele groei; -Bevorderen van sociaal ondernemerschap, gezonde levensstijl en een duurzame ontwikkeling, -Creëren van innovatieve leermiddelen en uitwisseling van goede praktijken.

Naam: INDEPCIE

De Spaanse organisatie is een in 2017 opgericht leerbedrijf dat zich richt op bekwaamheidstraining en het verbeteren van menselijke prestaties. INDEPECIE werkt actief samen met verschillende jeugd- en vrouwenorganisaties, kansengroepen, kamers van koophandel en NGO’s aan: Persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van trainingsprogramma’s ter versterking van zelfkennis, bewustwording, verbetering van interpersoonlijke vaardigheden en volledige ontwikkeling van individueel potentieel. Professionele en organisatorische verbetering door te werken aan correcte communicatie en versterking van interpersoonlijke vaardigheden.

Naam: Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work

The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work is specialist op het gebied van onderzoek, innovatie en digitale ontwikkeling op het gebied van Ondernemerschap, Werk, (informeel) onderwijs, werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit, sociale inclusie, advisering, culturele activiteiten en ondernemerschap & Europees partnerschappen. Carla de Vreij van de Dutch Foundation (zie foto links) zegt: ‘Ons doel is om partnerschappen en platforms op te zetten voor innovatieve good practices in onze vakgebieden, het ontwikkelen van digitale informatie voor jongeren en professionals over werkgelegenheidsstrategieën, mobiliteit, wet- en regelgeving, de sociale kaart van Nederland en andere landen zoals Turkije, Italië, Spanje, Portugal, Roemenië, België, Bulgarije maar ook de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Zuid-Afrika, China, enz. Sociale innovatie is een van onze prioriteiten.’ DFW2W is ook betrokken bij internationale, nationale, regionale en lokale projecten. Deze projecten zijn gericht op jonge werkzoekenden, jonge ondernemers, het midden- en kleinbedrijf (MKB), werkgevers en overheden

Naam: Igor Vitale International Srl

IgorVitale.org is een Italiaanse Leader Training Group die actief is op het gebied van klinische en arbeidspsychologie, non-verbale communicatie, coderingssysteem voor gezichtsbewegingen, criminele profilering, privé-onderzoek, neuro linguïstisch programmeren en body-mind-technieken. IgorVitale.org is een team van psychologen en gezondheidswerkers in Italië, geleid door dr. Igor Vitale.